KAB Fastigheter har förvärvat hotellfastighet

2015-03-02

KAB Fastigheter AB har via dotterbolag förvärvat tomträtten Johanneberg 16:11, som omfattar cirka
11 500 kvadratmeter uthyrningsbar yta.
Quality Hotel Panorama bedriver hotellverksamhet i fastigheten vilken innehåller ca 340 rum samt en konferensanläggning.