Årets hyror klara

2015-03-09

Nu har Fastighetsägarna och Hyresgästföreningen kommit överens om hyrorna
för 2015.

Hur vet jag vad den nya hyran blir?
Du får information om din nya hyra skickad till dig med din nya hyresavi. Den nya hyran gäller från och med den 1 januari 2015.
Hur fungerar en förhandling?
Tillsammans med Fastighetsägarna har vi begärt en årlig justering av hyran. Därefter har förhandlingar förts med Hyresgästföreningen.
Vad påverkar hyran?
Vid Fastighetsägarnas förhandling med Hyresgästföreningen har man utgått från att
hyran ska sättas med hänsyn till flera olika kvalitetsaspekter så som läget, fastighetens standard och förvaltningskvalitén.