Skövde

Adress:
Gamla Kungsvägen 54 i Skövde

Fastighetsbeteckning:

Glimmern 1

Lokalyta:

Ca 9200 m2

Byggår:

1947, om- och tillbyggd på 1960-talet, utökad butiksyta 1999 och 2010

Fastighetsskötsel:

Skeppsviken Fastighets AB
Jari Weckman, 010 - 498 42 99

Centralt belägen fastighet med ett brett sortiment av verksamheter, bl a ICA, gym och tandläkare

För mer information vänligen kontakta
Jonas Obert tel 0725 - 88 02 08 alt jonas.obert@kabfastigheter.se