Hyresgästinformation

Blanketter

Till höger kan du ladda ner de blanketter du behöver för att t ex ansöka om direktbyte eller uthyrning i andra hand och för att säga upp din bostadslägenhet. Tänk på att handläggningstiden för lägenhetsbyte är ca 6 veckor och för andrahandsuthyrning ca 4 veckor.

Uppsägning

När du skall säga upp ditt hyresavtal för avflyttning skall du skicka en skriftlig uppsägning till oss per post eller lämna den i brevlådan på kontoret, Mölndalsvägen 21. Tänk på att uppsägningen gäller först från den dag den har kommit oss tillhanda, vi rekommenderar att du skickar uppsägningen som REK. Du kan t ex fylla i fältet för uppsägning på ditt kontrakt eller använda vårt formulär. Om det står två namn på ert hyresavtal måste båda personerna skriva under uppsägningen.
Din uppsägningstid är tre kalendermånader från den sista dagen i den månad du skickar in din uppsägning, d v s om du säger upp din lägenhet den 20 april upphör avtalet att gälla den 31 juli. Vid dödsfall gäller en månads uppsägningstid om den görs inom en månad från dödsfallet.
Glöm inte att även säga upp eventuell parkering/garage! När vi tagit emot din uppsägning skickar vi en bekräftelse till dig.

 

}

Boka tvättid här

Flyttstädning

Välkommen som hyresgäst

Uppsägning av lägenhet

Nya regler för uthyrning i andra hand

Hyresgästens guide till andrahandsuthyrning

Lathund andrahandsuthyrning

Blankett för ansökan om andrahandsuthyrning

GDPR vid andrahandsansökan

Intyg om provsamboende

Fullmakt vid andrahandsuthyrning (gäller utlandsvistelse)

Andrahandsavtal

Riktlinjer för lägenhetsbyte

Blankett för ansökan om lägenhetsbyte

Bilaga vid kedjebyte

Medgivande autogiro KAB Friggagatan Parkering

Medgivande autogiro Bangårdsgatan

Medgivande autogiro Runebergsgatan/Liedstrandsgatan

Medgivande autogiro Norra Krokslättsgatan

Medgivande autogiro Norra Krokslättsgatan

Medgivande autogiro Lillatorpsgatan

Medgivande autogiro Talgoxen

Tips inför flytten