Integritetspolicy

För oss på KAB Fastigheter är det viktigt att du ska känna dig trygg med den behandling av dina personuppgifter som kan ske när du är hyresgäst hos oss, eller i andra sammanhang är i kontakt med oss.

Vårt ansvar

På KAB Fastigheter arbetar vi systematiskt med informationssäkerhet och dataskydd för att säkerställa en säker hantering av information och personuppgifter.

KAB Fastigheter AB, Box 14009, 400 20, Göteborg (556355-9250), eller något av KAB ägt eller förvaltat bolag, är personuppgiftsansvarig för den behandling av dina personuppgifter som vi gör själva, eller ett annat företag gör på vårt uppdrag.

När du erbjuds en bostad hos oss

När du blir erbjuden en bostad hos oss behöver vi behandla uppgifter om dig. Då behöver vi t.ex. uppgifter om din ekonomi, om din anställning och hur du skött tidigare boenden och hyresinbetalningar. Det innebär att vi gör en kreditupplysning, hämtar uppgifter från inkassobolag och Kronofogdemyndigheten och behandlar anställningsintyg, andra intyg och uppgifter från referenspersoner du lämnar till oss.
Vi sparar dina uppgifter så länge de är relevanta och aktuella.

Under hyresförhållandet

När du blir kund hos oss och får ett hyresavtal behandlar vi dina personuppgifter för att kunna fullgöra och administrera våra skyldigheter som hyresvärd och avtalspart. Under hyresförhållandet behandlar vi t.ex. dina personuppgifter när vi skickar ut hyresavier och hanterar dina betalningar, när vi inhämtar uppgifter om förbrukning av el och/eller vatten/värme, när vi hyresförhandlar och när vi skickar information till dig som du behöver. Om du har skyddade personuppgifter kommer vi att hantera dina uppgifter enligt våra rutiner för sådana.

Vi behandlar också dina personuppgifter när det är nödvändigt för att tillvarata ett rättsligt anspråk. Det kan vi behöva göra om det t.ex. förekommer störningar i boendet, sena eller uteblivna hyresbetalningar eller skador i lägenheten. Vi kan också behöva lämna ut dina personuppgifter till socialnämnden eller andra berörda myndigheter.
Vi kan komma att anlita personuppgiftsbiträde för behandling av dina personuppgifter. Det kan t.ex. gälla en entreprenör som ska reparera något i din lägenhet, ett företag som tillhandahåller bredband eller el, ett inkassoföretag eller ett företag som sköter våra IT-system. Vi lämnar också ut dina personuppgifter när det följer av lag eller myndighetsbeslut.

När hyresförhållandet är slut

Vi kommer att gallra och rensa personuppgifter om dig när du flyttat från din lägenhet, men vissa uppgifter måste vi spara i minst två år därefter som t.ex. hyresavtal eller beslut från socialnämnd. (Uppgifter om dig som finns i vårt bokföringsmaterial, t.ex. hyresinbetalningar, kommer vi att spara i sju år inklusive innevarande år.)

 

Hur vi använder cookies kabfastigheter.se

Vad är cookies?

En cookie är en liten textfil som sparas av din webbläsare och lagras på din dator. Cookien innehåller information om ditt besök och används av tekniska skäl för att förbättra webbplatsen för dig som användare.

Vad använder vi cookies till?

På kabfastigheter.se används cookies som är nödvändiga för att vissa funktioner på hemsidan, som när du klickar dig runt, ska fungera korrekt.

Kontakt

KAB Fastigheter har dataskyddsombud, så har du frågor om personuppgiftsbehandling inom KAB Fastigheter så tveka inte att kontakta oss.

Dina rättigheter

Du har rätt att få information om vilka personuppgifter vi hanterar om dig, ett s.k. registerutdrag och få felaktiga uppgifter rättade. Du kan kräva att vi begränsar vår behandling av dina personuppgifter om du t.ex. anser att de inte är korrekta.