Skövde

Adress:
Gamla Kungsvägen 54 i Skövde

Fastighetsbeteckning:
Glimmern 1

Lokalyta:
Ca 11600 m2

Byggår:

1947, om- och tillbyggd på 1960-talet, utökad butiksyta 1999 och 2010

Fastighetsskötsel:
Skeppsviken Fastighets AB
Jari Weckman, 010 – 498 42 99

Centralt belägen fastighet med ett brett sortiment av verksamheter, bl a ICA, gym och tandläkare

För mer information vänligen kontakta
Thomas Lindblad tel 0725-56 01 66 thomas.lindblad@kabfastigheter.se

Energideklaration