Skövde

 Adress:
Gamla Kungsvägen 54 i Skövde

Fastighetsbeteckning:
Glimmern 1

Lokalyta:
Ca 11600 m2

Byggår:

1947, om- och tillbyggd på 1960-talet, utökad butiksyta 1999 och 2010

Fastighetsskötsel:
Skeppsviken Fastighets AB
Patrik Lindström
Tel:0725-00 36 86
patrik.lindstrom@skeppsviken.se

 

Centralt belägen fastighet med ett brett sortiment av verksamheter, bl a ICA, gym och tandläkare

För mer information vänligen kontakta
Maria Blom, Tel 0725-88 02 08, maria.blom@kabfastigheter.se

Energideklaration